Oudercomité Gibo Heide
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy verklaring

Over ons privacybeleid

Oudercomite Gibo Heide geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Oudercomite Gibo Heide. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/11/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Contactgegevens school:
GIBO Heide
Bredabaan 1093, 2930 Brasschaat
03/663.10.23

Het schoolbestuur van Brasschaat is de verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de school is er een aanspreekpunt informatieveiligheid: privacy@brasschaat.be. De Data Protection Officer van het gemeentebestuur geeft advies en ondersteuning aan de school.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

GIBO Heide verwerkt uw persoonsgegevens voor het inschrijven van leerlingen, het begeleiden van leerlingen en het opvolgen van leerlingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de leerlinggegevens die wij verwerken:

Identificatiegegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Email
  • Telefoon
  • Adres
  • Klas leerling

COOKIES

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies om de goede werking van de website te kunnen garanderen. Andere soorten cookies zoals tracking-cookies worden niet gebruikt.

GIBO Heide en het schoolbestuur van Brasschaat nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe de school om gaat met de privacy van uw kind? Contacteer dan de directeur van GIBO Heide (directie@giboheide.be) of de Data Protection Officer (privacy@brasschaat.be).

Wenst u een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit? Dan vindt u verdere informatie via volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen